top of page

Rahaliiton perustakunnostettava, mutta kansallinen päätöksenteko säilyttäen

Päivitetty: 31. jouluk. 2021


(Suomenmaa 9.1.2019) Kes­kus­tan eu­ro­vaa­lieh­do­kas Pet­ra Schul­ze Stei­nen ko­ros­taa, et­tä EU:n ta­lous- ja ra­ha­lii­ton (EMU) ke­hit­tä­mi­seen on löy­det­tä­vä kes­tä­vä ja sa­mal­la riit­tä­vän te­ho­kas rat­kai­su.


Jäsenvaltioilla on hänen mukaansa velvollisuus noudattaa velkaantumisen välttämistä koskevia sääntöjä, mikä ei tällä hetkellä toimi hyvin.

– Rahaliiton perustamisvaiheessa käytiin kiivasta keskustelua siitä, mitä yhteinen rahaliitto merkitsee Euroopalle. Nyt tiedämme, että Euroopan keskuspankki (EKP) on pitänyt inflaation kurissa ja rahaliitto on tuonut paljon vakautta, mutta Euroopan taloutta on myös koeteltu, ehdokas muistuttaa blogissaan .

VALTIOIDENja pankkien ylivelkaantuminen johti Schulze Steinenin mukaan velkakriisiin, jonka lopputuloksena myös valtioita jouduttiin pelastamaan miljardien eurojen lainoilla.

– Ratkaisu antaa lainaa oli jäsenvaltioiden yhteinen ja tapahtui EU:n säädösten ulkopuolella. Jälkiviisaus on kuitenkin turhaa. Nyt on mielestäni katsottava eteenpäin ja mietittävä, miten EMU:a voidaan kehittää uskottavasti ja kestävästi tulevaisuudessa, hän huomauttaa.

JÄSENVALTIOIDEN talouksien tila ei ole keskustaehdokkaan mielestä riittävän samankaltainen siihen nähden, että rahapolitiikkaa ei voi räätälöidä yhden maan tarpeiden mukaan.

– Joillakin tahoilla ratkaisuksi esitetään varainsiirtoja rikkailta mailta köyhille maille, tai yhteistä EU-budjettia. Teoriaan katsomatta, mielestäni talouspoliittista päätöksentekoa ei saa siirtää EU:lle vaan jäsenmaiden päätösvalta on säilytettävä; suorilla rahansiirroilla ei saavutettaisi pysyviä tuloksia, Schulze Steinen vakuuttaa.

Julkaistu Suomenmaassa:

https://www.suomenmaa.fi/keskusta-nyt/keskustan-eurovaaliehdokas-petra-schulze-steinen-rahaliiton-perustakunnostettava-mutta-kansallinen-paatoksenteko-sailyttaen-6.3.458434.f5b27d51c3

20 katselukertaa

コメント


bottom of page