Rahaliiton perusta kunnostettava, mutta kansallinen päätöksenteko säilyttäen


(Suomenmaa 9.1.2019) Kes­kus­tan eu­ro­vaa­lieh­do­kas Pet­ra Schul­ze Stei­nen ko­ros­taa, et­tä EU:n ta­lous- ja ra­ha­lii­ton (EMU) ke­hit­tä­mi­seen on löy­det­tä­vä kes­tä­vä ja sa­mal­la riit­tä­vän te­ho­kas rat­kai­su.

Lue lisää:

https://www.suomenmaa.fi/keskusta-nyt/keskustan-eurovaaliehdokas-petra-schulze-steinen-rahaliiton-perustakunnostettava-mutta-kansallinen-paatoksenteko-sailyttaen-6.3.458434.f5b27d51c3

13 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

TS 24.5.: Populistipuolueita ajaa vallan tavoittelu

Kun Euroopan populistipuolueet keikuttavat venettä uljaine kansallismielisine aatteineen, ne vetävät samalla mattoa alta Euroopan tulevaisuuden ja sitä kautta yksittäisten jäsenvaltioiden, myös Suomen