top of page
Petra-Schulze-Steinen-vaalea-1280x1280-5

PETRA SCHULZE STEINEN 

Olen Petra. Kolmen lapsen äiti, aluevaltuutettu Pirkanmaalla ja Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan jäsen ja Keskustan aluevaltuustoryhmän puheenjohtaja; Suomi-hullu, saunahullu, kulttuuriperinnön kunnostaja ja johtava oikeudellinen neuvonantaja Euroopan keskuspankissa. Olen myös kirkkovaltuutettu Valkeakoskella ja Keskustan Valkeakosken kunnallisjärjestön puheenjohtaja. Keskustan Pirkanmaan piirihallituksen jäsen.

Kokemuksiltani ja osaamiseltani olen eurooppalainen ja kotimainen, mieleltäni vahvasti suomalainen. Luonteeltani olen yhdistelmä hämäläistä ja eteläpohjalaista – luotettava, rohkea, sitkeä ja ahkera.
 
Valmistuin Helsingin yliopistossa oikeustieteen lisensiaatiksi (OTL). Tein jatkotutkinnon Saksassa (LL.M.), missä tapasin puolisoni Mathias Schulze Steinenin. Meillä on kolme lasta, joista kaksi on jo täysi-ikäisiä.
 
Harrastan kuntourheilua ja puutarhatöitä – kuitenkin enemmän puskien raivaamista kuin kukkamaita – ja teen käsitöitä ommellen uutta ja korjaten vanhaa.

 

Rakastan saunomista ja kesäisin satavuotisen puusaunan lämmittämistä. Vauhtia ja jännitystä – autolla, suksilla, vesisuksilla – ei koskaan ole liikaa, mutta ilmastovastuullisuus on saanut minut hidastamaan tahtia.
 

Olen aina ollut jouluihminen – valmistelut, antamisen ilo ja joulurauhan laskeutuminen kiireen jälkeen ovat joka vuosi yhtä voimaannuttavia.
Sääksmäen Rapola on minulle henkireikä – kunnostustyöt eivät siellä onneksi lopu koskaan.

CV 

Petra Schulze Steinen
(os. Ahola)

 

 

TYÖ

 

Tammikuu 2023 –      
Euroopan Keskuspankki, Frankfurt am Main 
Johtava oikeudellinen neuvonantaja, tietosuojavaltuutetun toimisto

 

Syyskuu 2022 –      
Suomen Keskusta 
Puheenjohtajan ja puoluejohdon EU-neuvonantaja

 

Syyskuu 2021 – elokuu 2022    
Valtiovarainministeriö, Helsinki 
Valtiovarainministerin erityisavustaja
•    EU- ja kansainväliset asiat
•    Rahoitusmarkkinaosaston asiat
 
Syyskuu 2017 – 2021      
Euroopan Keskuspankki, Frankfurt am Main
Johtava oikeudellinen neuvonantaja, Institutionaalisen oikeuden osasto

 • Vastuu Suomeen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä (maavastaava)

 • Neuvonanto EKP:n toimielinten hyvää hallintotapaa liittyvissä kysymyksissä

 • EKP:n rahapoliittisten tehtävien ja valvontatehtävien eriyttämistä koskevan Euroopan tilintarkastustuomioistuimen suosituksen implementoinnin koordinointi (riskien kartoittaminen ja tarvittavien suojatoimien määritely)

 • EKP:n lausuntojen valmistelu i) EU-lainsäädäntöaloitteet erityisesti setelien ja maksutapajärjestelmien alalla, ii) EKP:n toimialaan liittyvät suomalaiset lainsäädäntöaloitteet.

 • Vastuu/koordinointi: EKP:n Seteliosastolle, EKPJ:n setelikomitealle ja sen alajaostoille annettava oikeudellinen neuvo, ml. seteleiden liikkeellelaskemiseen, valmistamiseen ja suojelemiseen liittyvä neuvonanto (ml. julkiset hankinnat) ja EKP:n lainsäädännön valmistelu

 

2014 – 2017 
Euroopan Keskuspankki, Frankfurt am Main, Saksa
Eurojärjestelmän Organisaation Kehittämiskomitean (ODC) sihteeri

 • Komitea muodostuu Eurojärjestelmän keskuspankkien organisaationkehityksestä vastaavien osastojen johtajista; hankintajohtajilla täydennettynä komitea toimii myös yhteishankintojen ohjauskomiteana (EPCO Steering Committee); komitea neuvoo EKP:n päätöksentekoelimiä alallaan (ml. myös operatiiviset riskit, liiketoiminnan jatkuvuus ja IT-projektien hallinta)

 • Eurojärjestelmän strategiankehitysalaryhmän sekä yhteishankintojen ohjauskomitean esittelyryhmän jäsen

 

2011 – 2014         
Luxemburgin Keskuspankki, Luxemburg (määräaikainen komennus)
Eurojärjestelmän yhteishankintoja koordinoivan toimiston (Eurosystem Procurement Coordination Office, EPCO) johtaja

 • Henkilöstö- ja budjettivastuu EPCOn toiminnasta EKP:n neuvostolle (EPCOn ohjauskomitean kautta) sekä Luxemburgin keskuspankin johtokunnalle

 • EPCOn 19 jäsenkeskuspankin hankintajohtajien ja erityisosaajien komitean johtaminen,

 • Hankintaneuvottelut useiden palvelujentarjoajien kanssa (mm. Standard & Poors, Fitch, Thomson Reuters, Bloomberg, Lufthansa, AirFrance/KLM, Gartner, Forrester)

 

Erityistä mielenkiintoa ja haasteellisuutta tehtävään toi se, että vuonna 2008 perustetun toimiston ensimmäisten vuosien toiminta ei ollut tuottanut odotettua tulosta ja jäsenkeskuspankit olivat menettäneet luottamuksen EPCOn toimintaan ja harkitsivat sen lopettamista.

 

Onnistumiseni tehtävässä edellytti erityisesti

 1. eurooppalaisen yhteishankintakulttuurin luomista jäsenkeskuspankkeihin,

 2. jäsenkeskuspankkien hankintayksiköiden ajattelutavan muuttamista siten, että ’kansallinen etu ymmärretään saavutettavan parhaiten eurojärjestelmän yhteisellä toiminnalla’

 3. metodien luomista, joilla pystyimme näyttämään toteen saavuttamamme taloudelliset säästöt.

 

2003 – 2011
(2008 – 2011)        
Euroopan Keskuspankki, Frankfurt am Main, Saksa       
Oikeudellinen neuvonantaja, Talous- ja rahoitusoikeuden osasto 

 

Kilpailuoikeusryhmän johtava lakimies, ml.

 • neuvottelut EU Komission kanssa TARGET2Securities (T2S) perustamiseen liittyvissä kysymyksissä

 

Oikeudellinen neuvonanto EKP:n Tilastotieteen pääosastolle (DG-Statistics), ml.

 • Lukuisten EKP:n asetusten, suuntaviivojen, päätösten ja lausuntojen valmistelu ja valmistelutyöryhmien koordinointi

 • osallistuminen EKP:n delegaation oikeudellisena jäsenenä Neuvoston ja Parlamentin yhteistoimintamenettelyn mukaiseen lainvalmisteluprosessiin (Asetus Eurooppalaisista tilastoistoista muuttaminen), sekä erityiseen lainvalmisteluprosessiin (Neuvoston asetus EKP:n suosituksesta, EU:n Parlamenttia kuullen). Kummassakin (runsaat kolme vuotta kestävässä) valmisteluprosessissa kyse oli kansallisten vs. Eurooppalaisten toimivaltuuksien kollisiosta ja jälkimmäisessä EKP:n toimivallan laajentamisesta. Merkittävä kokemus Neuvoston työryhmien (Council Working Party) poliittisesta ilmapiiristä, ja Euroopan Parlamentin ja valiokuntien roolista osana prosessia.

 • Oikeudellinen ja strateginen neuvonanto keskuspankkien väliselle työryhmälle, joka suunnitteli Euroalueen laajuisen kotitaloudet kattavan tilastojen keruun (Survey on Household Finance and consumption) sekä siihen liittyvissä neuvotteluissa Euroopan tietosuojavaltuutetun toimiston kanssa;

 • Tietosuojakysymykset

 • Neuvonanto EKP:n delegaatioille, jotka osallistuivat Komission asetusten ja suuntaviivojen valmisteluihin ilman oikeudellista jäsentä.

 

(2003 – 2008)         

Euroopan Keskuspankki, Frankfurt am Main, Saksa     
Oikeudellinen neuvonantaja, Institutionallisen oikeuden osasto 

 

Oikeudellinen neuvonanto EKP:n Seteliosastolle, EKPJ:n setelikomitealle ja sen alajaostoille

 • Seteleiden valmistamiseen, liikkeellelaskemiseen, käsittelyyn, kuljetuksiin ja integriteetin suojelmiseen liittyvien EKP:n asetusten, suuntaviivojen ja päätosten valmisteleminen, uusien jäsenmaiden euroalueeseen liittymisen edellyttämien sääntöjen valmisteleminen

 • Neuvottelut toisen eurosetelisarjan turvatekijöiden potentiaalisten toimittajien kanssa

 

Vastuu Suomeen liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä (maavastaava)

 • EKP:n lausuntojen laatiminen (valmisteluryhmän johtaminen) Suomen viranomaisten konsultoidessa EKP:tä kaikkien EKP:n toimivaltuuksiin liittyvien suomalaisten lainsäädäntöaloitteiden (hallituksen esitysten) sisällöstä

 

Kilpailuoikeusryhmän jäsen

 

2002 – 2003          
Roschier Attorneys Ltd., Helsinki    
Vanhempi avustava lakimies

EU-oikeus, EU:n ja Suomen kilpailuoikeus (ml. EU:n valtionavut ja yrityskauppavalvonta), Kansainvälinen kauppa- ja sopimusoikeus

 

2000 – 2002
Linklaters, Köln, Saksa  
Avustava lakimies

EU:n yrityskauppavalvonta, Suomeen liittyvä oikeudellinen neuvonta 

 

1997 – 1999         
Dittmar & Indrenius, Helsinki
Avustava lakimies

EU-oikeus; EU:n ja Suomen kilpailuoikeus (ml. EU:n valtionavut ja yrityskauppavalvonta) 

 

1999             
Allen & Overy LLP
Avustava lakimies

EU:n kilpailuoikeus ml. yrityskauppavalvonta 

 

1995 – 1997         
Helsingin Yliopiston Kansainvälisen Talousoikeuden Instituutti (KATTI) 
Tilaustutkija, määräävää markkina-asemaa (EU, USA, Saksa, Suomi) koskeva tutkimus, (toimeksiantajana silloinen Kauppa- ja teollisuusministeriö) 

 

1994            
Asianajotoimisto Jaakko Tuurihalme Oy, Seinäjoki
Avustava lakimies 

Perhe- rikos- ja varallisuusoikeus

KOULUTUS 

 

2011 – 2017         

Euroopan Keskuspankkijärjestelmän johtajakoulutus, organisaation kehittämiseen ja muutosten johtamiseen liittyvää täydennyskoulutusta

 

2010 – 2011

Hagenin Etäyliopisto

Liiketoiminnan hallinnon ja taloustieteiden tiedekunta

Hagener Zertifikatstudien in Management (Certified Management Studies in Hagen)

 

2000 – 2001

Asianajajatutkinto (Saksa) sekä saksalaista oikeustieteen perustutkintoa vastaava kelpoisuus

 

1996 – 1999         
Helsingin Yliopisto 
Oikeustieteen lisensiaatti (OTL)
EU oikeus, kauppaoikeus, kilpailuoikeus (lisensiaattityö) 

 

1998 – 1999
Asianajajatutkinto (Suomi)

 

1994 – 1995        
Hampurin Yliopisto 
Magister Legum (LL.M.)
EU oikeus, Saksan yksityisoikeus ja kauppaoikeus, kilpailuoikeus (LL.M-työ);

 

1994 – 1995
Hampurin Yliopisto – Europakolleg 
Zertifikat des Europäischen Rechts und der Wirtschaft
Institutionaalinen EU oikeus, sisämarkkinaoikeus, taloustieteen perusteet;

 

1989 – 1994
Helsingin Yliopisto 
Oikeustieteen Kandidaatti (OTK) 
Syventävät opinnot: EU oikeus 

 

1988 – 1990
Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Helsinki 
Merkonomi (YO)
Ulkomaankauppalinja;
           
1984 – 1988
Kauhajoen Lukio (Ylioppilastutkinto)

 

1985 – 1986
Maristenkolleg Mindelheim, Saksa (vaihto-oppilas)


KIELITAITO

suomi – äidinkieli
englanti – erinomainen
saksa – erinomainen
ruotsi – sujuva
ranska – perusteet

 


JULKAISUT

 • Eurooppalainen taloudellinen etuyhtymä (ETEY) kilpailuoikeudellisesta näkökulmasta, Defensor Legis, 11-12/94, p. 829-867, Helsinki 1994;

 

 • Kauppakumppanin mahti ja määräävä markkina-asema, Lakimiesliiton Kustannus, Helsinki 1998;

 

 • Yrityskauppojen valvonta ja muut kilpailunrajoituslain uudistukset; Defensor Legis 4/1998, p. 576-591, Helsinki 1998;

 

 • Die Einführung der Fusionskontrolle in finnischen Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen ("Yrityskauppavalvonta osaksi Suomen kilpailulainsäädäntöä "), Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht (EuZW) 10/1999, p. 303-307;

 

 • Finnish Merger Control (“Suomen yritykauppavalvonta”), Journal of the International Committee of American Bar Association: international Antitrust Bulletin, August 1999;

 

 • Vertikaalisia kilpailunrajoituksia koskeva uusi ryhmäpoikkeusasetus, Lakimies 6/2000, p. 923-947;

 

 • Umsetzung der EU-Richtlinie über den Verbrauchsgüterkauf in Finnland, (Kuluttajakauppaa koskevan EU-direktiivin voimaansaattaminen Suomessa), Internationales Handelsrecht (IHR) 5/2003, p. 212-223;

 

 • Neuere Entwicklungen im Kartellrecht (“Kehitysvirtauksia kilpailuoikeudessa”), ACTÚRUS 3/2005, Deutsch-finnische Juristentagung, p. 81-87, Helsinki 2005;

 

 • State aid in the Financial Services Sector (“Valtiontuet rahoituspalvelualalla”), International Banking Law and Regulation (I.B.L.R.), 2008, Volume 23, Issue 10, p. 514 - 522 (co-authored by Hans Weenink);

 

 • Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön 5 Artiklan kommentaari, "Europäisches Unionsrecht", von der Groeben/Schwarze/Hatje, 7. Auflage, Nomos 2015.

 

 

LUOTTAMUSTEHTÄVÄT
 

 • Sääksmäki-seuran hallituksessa 2020 ja varapj 2021

 • Pirkanmaan Keskustan piirihallituksessa 2022-2023

 • LähiTapiola Loimi-Hämeen hallituksen jäsen 2022

 • Aluevaltuutettu ja Tulevaisuus- ja strategiavaliokunnan jäsen Pirkanmaan hyvinvointialueella 2022-2025

bottom of page