top of page

Aluevaltuuston kokous 16.1.2023

Kolme nostoa tämän päivän kokouksesta:


1) Tänään aluevaltuuston kokouksessa tein seuraavan valtuustoaloitteen KANSANSAIRAUKSIA KARTOITTAVISTA RUTIININOMAISISTA IKÄKAUSITARKASTUKSISTA, JOIDEN TARKOITUS ON EDISTÄÄ MM. DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYÄ JA VARHAISTA HOITOA.

Tässä on aloitteen teksti, joka muotoiltiin "me-muotoon" Keskustan koko ryhmän sitä kannattaessa:


"Kuten monen muunkin sairauden ennaltaehkäiseminen, niin myös diabeteksen ennaltaehkäiseminen, säästää yhteiskunnan varoja ja parantaa sairastumisriskiin kuuluvan ihmisen tilannetta.


Ehdotamme, että Pirkanmaan hyvinvointialue lähettäisi rutiininomaisesti kaikille 40-vuotiaille ja sitä vanhemmille pirkanmaalaisille kutsun 10 vuoden välein ikäkausitarkastukseen, jossa kartoitettaisiin kansansairauksien riskitekijöitä mm. mittaamalla verensokeria, verenpainetta ja kolesteroliarvoja. [Kutsussa olisi syytä selventää, että työterveyshuollon kautta vastaavissa tutkimuksissa käyneiden ei olisi tarpeen osallistua.]


Joissain kunnissa tehtyjen aikaisempien kokemusten perusteella ikäkausitarkastuksissa on löytynyt paljon esidiabetesta ja jo sairastuneita. Esimerkiksi kohonneen verensokeriarvoin perusteella henkilö voisi saada ohjausta elämätapojen muuttamiseen ja taudin ennaltaehkäisemiseen.


Ehdotamme, että erityisesti sellaisten tapausten kohdalla, joissa sairastumista ei vielä ole todettavissa, mutta ikäkausitarkastuksen tulos antaa viitettä kohonneeseen sairastumisriskiin, hyvinvointialue tekisi kiinteätä yhteistyötä sekä kuntien että kolmannen sektorin (kuten Diabetesyhdistykset) kanssa".


2) Kokouksessa asialistalla oli myös lakisääteisen omavalvontaohjelman hyväksyminen. Keskustelua käytiin mm. siitä, tulisiko valvontaan lisätä resursseja - Vas. puuttui siihen, että lukujen perustella palveluiden valvonnassa ei ole riittävästi henkilökuntaa. Tämä on vakava asia. Katson kuitenkin, että tilanteessa, jossa henkilökuntaa on kaikkialla liian vähän - siis myös varsinaisissa SoTe-palveluissa, asiakkaiden hoitamistyössä - ei sieltä tulisi henkilökuntaa siirtää valvontaan. Tämä vaikuttaisi byrokratian lisäämiseltä. Aloite lisätä omavalvontahenkilökuntaa ei mennyt äänestyksessä läpi. Mielestäni on hyvä katsoa ensin, kuinka tilanne lähteen käyntiin ja palata asiaan tarvittaessa. Kaikkien tiedossa on, että henkilökuntaa tarvitaan lisää.


3) Minuun otettiin vuodenvaihteen jälkeen yhteyttä vanhusten virkistyspalveluihin liittyvien taksikuljetusten osalta: Kunta oli myöntänyt näihin kuljetuksiin taksisetelin vielä viime vuoden aikana. Vuodenvaihteen jälkeen palvelun sanottiin siirtyneen "Tampereelle" eli hyvinvointialueelle. Hyvinvointialue ei kuitenkaan ottanut kuljetuksia maksaakseen. Ikäihmiset jäivät vaille kuljetuksia. Esitin kokouksessa kysymyksen, onko tässä kyse pysyvästä epäselvyydestä, vai ylimenokauden ongelmasta.


Viranhaltijan vastaus oli, että "hyvinvointialue hoitaa palvelut, jotka kuuluvat sosiaalihuoltolain palvelukriteereiden piiriin. Muut palvelut (kuljetukset esimerkiksi virkistys-, pankki-, kuntoilu-tilaisuuksiin jne,) kuuluvat kunnille. Suurimmassa osassa kuntia palvelut ovat kuulemma jatkuneet. Muutamissa kunnissa on kuitenkin ollut toista käytäntöä ja katvealueita on tästä syystä päässyt syntymään." Ohjeena oli, että tällaisiin kuntiin tulisi perustaa hyvinvointikoordinaattoreita.


On erittäin tärkeätä, että kunta ja hyvinvointialueet sekä kolmas sektori tekevät yhteistyötä, ja että vallitsee selkeys siinä, kenelle mikäkin palvelu kuuluu, jotta väliiputoamista ei pääse syntymään. On tärkeätä tiedottaa ratkaisuista kaikille, joita asia koskee.


Tästä linkistä kokouksen taltiointi youTubessa: https://www.youtube.com/watch?v=rmu1i4ANjIk


44 katselukertaa

Comments


bottom of page