top of page

Pirkanmaan aluevaltuuston kokouksessa (7.11.2022) esiteltiin hyvinvointialueen strategialuonnos

Päivitetty: 14. marrask. 2022

Hyvinvointialueen strategialuonnos esiteltiin aluevaltuuston kokouksessa 7.11.2022. Strategialuonnoksessaon paljon hyvää, ja valmistelijat ovat tehneet valtavan työn. Tämä on kunnioitettava saavutus.

En kuitenkaan ole luonnokseen täysin tyytyväinen. Minun käsitykseni mukaan strategiaan kuuluu olennaisena osana – mission, vision ja tavoitteiden lisäksi – myös sen toimeenpanoon liittyvät linjaukset eli strategiset linjaukset keinoista, joilla tavoitteisiin pyritään. Hyvinvointialueita koskeva lainsäädäntökin määrittää aluevaltuuston tehtäväksi palveluiden järjestämistä ja tuottamista koskevien strategisten linjausten tekemisen.

7.11. esitelty strategialuonnos on muutoin erittäin kattava, mutta siitä puuttuvat strategian toimeenpanoa ohjaavat linjaukset. Luonnos mahdollistaa käytännössä minkä tahansa päätöksen oikeutuksen strategian mukaisena ilman, että valtuusto olisi käyttänyt sille lain mukaan kuuluvaa strategisten linjausten teko-oikeutta.

Ymmärrän, että strategisia linjauksia ei tällä hetkellä vielä pystytä tekemään, sillä uudistus on niin varhaisessa vaiheessa. Strategialuonnoksessa olisi kuitenkin tullut mainita, että valtuusto tulee vielä strategiset linjaukset tekemään. 7.11. esitellyn luonnoksen erittäin ylätasoiset tavoitteet ja kärkiteemat eivät ole strategisia linjauksia.

Kokouksessa esittämäni kysymys on demokratian toteutumisen kannalta oleellinen, sillä valtuusto viime kädessä kantaa vastuun pirkanmaalaisille strategiassa annettujen lupausten lunastamisesta.

Nyt voidaan vain, ja on seurattava, millaiseksi käytäntö muodostuu.97 katselukertaa

Comments


bottom of page