top of page

Toimivallan siirto Pirhassa tapahtui lakipykälien mukaan – Schulze Steinen: ”Juristina en ole tyytyväinen”

Valtuustoaloitteessa pyydettiin toimivallan siirtoon liittyvän laillisuuden selvittämistä. Aluevaltuusto sai vastauksen maanantain kokouksessaan.


Tämä teksti on julkaistu alunperin Aamulehdessä 4.3.2024 https://www.aamulehti.fi/pirkanmaa/art-2000010271515.htmlPIRKANMAAN hyvinvointialueen aluevaltuustoa on viime syksystä lähtien puhuttanut toimivallanjako palveluverkkoa koskevassa päätöksenteossa. Osa valtuutetuista on kokenut, että päätökset tehdään aluehallituksessa suljettujen ovien takana ilman, että valtuutetuilla on todellista mahdollisuutta vaikuttaa asioihin.

Aluevaltuuston hyväksymässä hallintosäännössä hyvinvointialueen päätösvaltaa siirrettiin laajasti aluehallitukselle, joka on siirtänyt edelleen osia toimivallastaan viranhaltijoille. Elokuussa 2023 keskustan valtuustoryhmä sekä joukko vasemmiston ja vihreiden aluevaltuutettuja jätti valtuustoaloitteen, jossa pyydettiin toimivallan siirtoon liittyvän laillisuuden selvittämistä. Aloitteessa pyydettiin vastausta siihen, onko vastuuta siirretty jo liikaakin.

Hallintojohtaja Vuokko Ylisen johdolla valmisteltu vastaus merkittiin tiedoksi aluevaltuuston maanantain kokouksessa. Laajassa vastauksessa todetaan ja perustellaan yksityiskohtaisesti, miten Pirhassa on toimittu lakipykälien mukaan.


Oma aktiivisuus


Ainoan puheenvuoron aiheen tiimoilta pyysi keskustan aluevaltuutettu ja valtuustoryhmän puheenjohtaja Petra Schulze Steinen.

”Emme toki odottaneet, että viranhaltijat vastaisivat, että laittomasti on toimittu. Halusimme tietää, millä tavalla tätä erittäin laajaa toimivallan delegointia perustellaan. Juristina en ole vastaukseen tyytyväinen, mutta poliitikkona täytyy katsoa eteenpäin.”

Asiaan palataan demokratiakyselyn tulosten pohjalta vuoden loppuun mennessä.

”Nyt on tärkeää keskittyä siihen, että demokratiaprosessissa aluevaltuustolle saataisiin merkittävästi toimivaltaa, joka vastaa myös kansalaisten äänestyksessä ilmaisemaa tahtoa”, Schulze Steinen jatkoi.

Hänen mukaansa keinot, joilla aluevaltuusto pystyy varmistamaan oman vastuunsa jäävät valtuutettujen oman aktiivisuuden varaan. ”Osavuosikatsauksen ja kyselytuntien merkitys korostuu. Valtuutettujen täytyy itse huolehtia siitä ja esittää kysymyksiä. En ihan pidä sitä hyvän demokratian mukaisena.”


Vastuullista


Aluevaltuusto hyväksyi myös Pirkanmaan hyvinvointialueen rahoituksen ja sijoitustoiminnan periaatteet. Milka Hanhelan (vas.) esityksestä periaatteisiin tehtiin lisäys, jonka mukaan sijoitustoimintaa toteutetaan vastuullisesti ja eettisesti kestävyysnäkökulmat huomioiden. Esitys hyväksyttiin äänin 71–8.

Hyvinvointialueiden rahoituslain vuoksi hyvinvointialueilla ei tule olemaan merkittävää sijoitustoimintaa. Mahdollisesti tulevaisuudessa sijoitettavaa varallisuutta saattaa syntyä ylijäämäisestä taloudesta tai kertaluonteisista myyntivoitoista. Rahoitusta hankitaan lainanottovaltuuden rajoissa pääasiassa pitkäaikaisina lainoina.

Riitta Kuismanen (kd.) halusi tietää, onko jossain vaiheessa tarkoitus tehdä myös rahoitus- ja sijoitustoiminnan riskikartoitus. Talousjohtaja Pasi Virtasen mukaan selvityksiä ollaan parhaillaan tekemässä. Pirhan lainamäärät tulevat lisääntymään merkittävästi, kun Taysin uuden sairaalan rakentaminen alkaa.

Aluevaltuuston kokouksessa merkittiin tiedoksi, että Liike Nytin aluevaltuutettu Karoliina Paavola (entinen Kähönen) ja varavaltuutetut Eveliina Kujanpää sekä Jessika Villgren ovat siirtyneet kokoomuksen valtuustoryhmään.2 katselukertaa

Viimeisimmät päivitykset

Katso kaikki

Comments


bottom of page