top of page

Näin äänestät ulkomailta - ohjeet kirjeäänestykseen ulkomailla asuville suomalaisille

Päivitetty: 18. helmik. 2019


Tämän kevään eduskuntavaaleissa ja Euroopan parlamentin vaaleissa ulkomailla asuvien suomalaisten on mahdollista äänestää kirjeen välityksellä Suomen listalla olevaa ehdokasta. Tämän uudistuksen tarkoituksena on helpottaa erityisesti ulkosuomalaisten äänestämistä. Vaalit.fi –sivustolla on runsaasti eri vaaleihin liittyvistä asioista – myös kirjevaalista.


Tulevissa eurovaaleissa valittujen poliitikkojen tulee tehdä merkittäviä päätöksiä, jotta tärkeisiin kysymyksiin kuten ilmastonmuutoksen ehkäisyyn ja Euroopan kilpailukyvyn ylläpitoon löydetään vastauksia. Äänestämällä voit vaikuttaa. Minulle ulkosuomalaisena on erityisen tärkeää, että ulkomailta äänestämisen esteitä puretaan ja äänestäminen tehdään kaikille riittävän helpoksi. Olen laatinut alla olevat ohjeet helpottamaan kirjeäänestyksen valmistelua. Ohjeet perustuvat vaalit.fi (https://vaalit.fi/kirjeaanestys) sivun tietoihin.

Kirjeäänestys Euroopan parlamentin vaaleissa 2019


Europarlamenttivaalit ovat sunnuntaina 26.5.2019. Ennakkoäänestys kotimaassa on

15.-21.5.2019 ja ulkomailla 15.-18.5.2019


Mistä tiedän, olenko oikeutettu äänestämään Suomessa vai asuinmaassani?

Suomen vaalilistalta on oikeutettu äänestämään, joka

• On viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta täyttänyt, ja

• On Suomen kansalainen (asuinpaikasta riippumatta), ja

• EI OLE ilmoittautunut äänestäjäksi jonkun toisen EU:n jäsenvaltion

(asuinmaan) europarlamenttivaaleissa. HUOM: jos olet aikaisemmin ilmoittautunut äänestämään asuinvaltiosi vaaleissa, mutta haluatkin nyt äänestää Suomen vaalilistalta, on aikaisempi ilmoittautuminen peruttava asuinmaan vaaliviranomaiselle (ko. maan sääntöjen mukaisesti). Jos olet epävarma, onko aikaisempi ilmoittautuminen voimassa, voit tarkistaa asian ottamalla yhteyttä asuinvaltiosi vaaliviranomaiseen.


Onko kirjeäänestykselle määräaikaa (kuten tavalliselle ennakkoäänestykselle)?

Kirjeäänestys on mahdollinen, kun olet saanut äänestysasiakirjat (tilaamisohjeet alla), ja sen jälkeen kun ehdokkaille on annettu numerot. Ehdokasnumerot annetaan noin kuukautta ennen vaalipäivää. Äänestyskirjeen on oltava perillä Suomessa eurovaaleissa viimeistään perjantaina 24.5.2019. Äänestäjällä on vastuu postittaa kirje ajoissa, jotta se ehtii ajoissa perille. Postituksen täytyy tapahtua ulkomailta.


Mistä tiedän, mikä on minun keskusvaalilautakuntani , jonne äänestyskirje palautetaan?

Väestörekisterikeskus lähettää (noin puolitoista kuukautta ennen varsinaista vaalipäivää) ilmoituskortin äänioikeudesta kaikille äänioikeutetuille, joiden osoite on tiedossa. Ilmoituskortista näkee oman kuntansa keskusvaalilautakunnan osoitteen, eli osoitteen, johon kirjeääni on lähetettävä. Varmista hyvissä ajoin, että yhteystietosi ovat oikein väestötietojärjestelmässä. Voit tarkistaa tietosi tästä linkistä: https://vrk.fi/tarkasta-tietosi


Kirjeäänestysasiakirjojen tilaaminen

Materiaalit voi tilata kolme kuukautta ennen vaaleja oikeusministeriöstä, eli Europarlamenttivaaleissa tiistaista 26.2.2019 lähtien seuraavia vaihtoehtoisia kanavia käyttäen.


Sähköinen tilauspalvelu

• Avaa https://kirjeaanestys.vaalit.fi/

• Ruudulle tulee lomake, johon tiedot täytetään.

• Jos annat sähköpostiosoitteen, saat vahvistuksen tilauksesta.

• Jos ongelmia, voi ottaa yhteyttä: kirjeaanestys@vaalit.fi tai +358 295 150 030.


Sähköposti

• Täytä tilauslomake, jonka löydät tästä linkistä:

https://vaalit.fi/documents/5430845/6499189/Kirjeäänestyksenmateriaalien+tilauslomake+fin/d9df4fc9-22f2-384c-854e-f2cc810761c9

• Voit täyttää lomakkeen käsin, jolloin tulostat ensin tyhjän lomakkeen, tai suoraan tietokoneen ruudulla, jolloin tulostat täytetyn lomakkeen.

• Liität täytetyn lomakkeen sähköpostiin, ja lähetät osoitteeseen kirjeaanestys@vaalit.fi


Maaposti

• Täytät lomakkeen (kuten edellä sähköpostissa selostettu)

• Lähetät osoitteeseen

Grano Oy/Oikeusministeriön kirjeäänestyksen asiakaspalvelu

Kuortaneenkatu 1

00520 Helsinki

Finland


Äänestäminen

Äänestäjä selvittää itse, kenelle (tässä tapauksessa Suomen) vaalilistoilla olevista ehdokkaista äänensä haluaa antaa. Listat julkistetaan noin kuukautta ennen vaalipäivää. Tietoa pitäisi olla saatavilla tällöin vaalit.fi sivulla. Ensin äänestäjä merkitsee (tilaamansa materiaalin mukana tulleeseen) äänestyslippuun ehdokkaansa numeron ja laittaa lipun (tilaamansa materiaalin mukana tulleeseen) kirjeäänestyksen vaalikuoreen. Sen jälkeen äänestäjä täyttää huolellisesti (tilaamansa materiaalin mukana tulleen) kirjeäänestyksen lähetekirjeen ja allekirjoittaa sen.

Lähetekirjeeseen lisätään myös kahden äänestystilanteessa paikalla olevan todistajan allekirjoitus jolla vakuutetaan, että vaalisalaisuus on säilynyt. Todistajien on oltava täysi-ikäisiä eivätkä he saa olla äänestäjän läheisiä perheenjäseniä. Todistajan EI tarvitse olla Suomen kansalainen. Kannattaa jo etukäteen kysyä vaikka työkavereita tai muita todistajiksi!


Jos kuitenkin haluan mennä edustustoon/konsulaattiin

Jos tekee mieli äänestää sittenkin edustossa/konsulaatissa, niin näin voi tehdä, vaikka olisi tilannut kirjeäänestysmateriaalit etukäteen. Kahteen kertaan ei kuitenkaan saa äänestää, eli jos kirje on jo lähtenyt matkaan, niin sitä ei voi enää peruuttaa, eikä silloin myöskään voi mennä edustustoon/konsulaattiin äänestämään.


Äänestyskirjeen palauttaminen postitse

Edellä kuvatulla tavalla täytetyt materiaalit lähetetään Suomeen, äänestäjän omaan

keskusvaalilautakuntaan. Oikea osoite kannattaa tarkistaa äänioikeusilmoituksesta tai väestörekisterin palvelupuhelimesta. (Edellä, sivulla 2 on linkki väestötietojärjestelmään josta voi tarkastaa omat osoitetietonsa, joihin äänioikeusilmoitus lähetetään). Äänestäjän on huolehdittava siitä, että palautuskuoreen tulee riittävä määrä postimerkkejä. Kirjeen saa postittaa kirjattuna, mutta se ei ole pakollista. Postin kululle on varattava aikaa! Suomessa äänestyspäivä on sunnuntai 26.5. Äänestyskirjeen on oltava saapuneena oikeaan vaalilautakuntaan viimeistään perjantaina, 24.5. ennen kello 19.00 Suomen aikaa. Lähetyspäivän postileima EI riitä.250 katselukertaa

Comments


bottom of page