top of page

Haluaisin selkeyttä EU:n lainsäädäntöhankkeisiin


Silmiini on osunut useita kirjoituksia, joissa kritisoidaan ”puun polttamisen kieltämiseen johtavaa” EU-lainsäädäntöä. Tässä viitattaneen EU:n uusiutuvan energian direktiivin uudistukseen. Lyhyesti muutama selvennys: Direktiivi (RED III) ei koske lainkaan yksityistalouksien puun käyttämistä. Puusaunat ja takat saavat edelleenkin lämmetä, vaikka uudistus tulisi voimaan. Uudistus ei myöskään vaikuta metsäteollisuuden sivuvirtojen käyttämiseen energialähteenä.


Direktiivin uudistuksen tavoite on rajoittaa erityisesti tukkipuun käyttämistä energialähteenä. Se on sinänsä oikea tavoite – puu kannattaa käyttää aina arvokkaimpaan mahdolliseen tarkoitukseen. Keino on kuitenkin epäonnistunut, erityisesti Euroopan parlamentin linjausten osalta. Vaikka puun käyttöä energiaksi ei kielletä, Euroopan parlamentin kannan mukaan nykyisen käytön ylittävää energiapuun polttoa, mukaan lukien metsähake, ei laskettaisi enää uusiutuvan energian tavoitteeseen. Tältä osin esitystä on kritisoitava.


Bioenergia on merkittävä osa Suomen energiantuotantoa ja sen keinotekoinen rajaaminen ulos vaikeuttaisi Suomen kohdalla uusiutuvan energian tavoitteiden saavuttamista.


EU:SSA on vireillä useita eri lainsäädäntöhankkeita, jotka koskevat metsien käyttöä. Metsien käyttö ei sinänsä kuulu EU:n toimivaltaan, mutta EU:n toimivalta erityisesti ympäristölainsäädännössä pyrkii eri tavoin ”nielaisemaan” kotimaisen metsiä koskevan toimivallan. Tätä vastustan voimakkaasti!

Minä haluaisin enemmän selkeyttä EU:n lainsäädäntöhankkeisiin: Ei kymmentä eri direktiiviä tai asetusta tai delegoitua asetusta, jotka koskevat samoja asioita hieman eri kanteilta, ja saattavat olla osin ristiriitaisiakin, vaan muutaman kokonaisuuden, joka kattaa ja huomio eri aloilla tapahtuvan sääntelyn.


Jos komissio ei onnistu organisoimaan lainsäädäntöhankkeitaan järkevään, selkeään ja ymmärrettävään muotoon, kasvaa EU-vastaisuus ja väärinkäsitykset säännösten sisällöstä.

Lopuksi vielä yleinen huomio, että kansallinen lainsäädäntö saattaa panna EU-lainsäädäntöä täytäntöön tiukemmin kuin EU-tasolta on edellytetty. Suomessa on oltava tarkkana, että EU-lainsäädännön sallimat kansalliset joustot osataan hyödyntää eikä tehdä liian tiukkaa tai kunnianhimoista sääntelyä. Täytyy osoittaa kritiikki ja kehut kulloinkin oikeaan osoitteeseen.


***

Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 26.10.2022 mielipidepalstalla: https://www.aamulehti.fi/lukijalta/art-2000009154909.html30 katselukertaa

Σχόλια


bottom of page